SZTUKA
WIEDZA
ROZRYWKA
 OBRAZY

Na tej stronie znajdziesz wybrane obrazy Jana Matejko, które po naciśnięciu można pobrać do jpg.

Bitwa pod Grunwaldem, 1878

Muzeum Narodowe w Warszawie

Jan Sobieski pod Wiedniem, 1883

Muzea Watykańskie

Zaprowadzenie chrześcijaństwa z cyklu

Dzieje Cywilizacji w Polsce, 1888-1889

Muzeum Narodowe w Warszawie

Stefan Batory pod Pskowem, 1872

Zamek Królewski w Warszawie

 

Stańczyk, 1862

Muzeum Narodowe w Warszawie

Kazanie Skargi, 1864

Zamek Królewski w Warszawie

Rejtan - Upadek Polski, 1866

Zamek Królewski w Warszawie

Konstytucja 3 Maja 1791 roku, 1891

Zamek Królewski w Warszawie

Kościuszko pod Racławicami, 1888

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Polonia - Rok 1863, 1864

Muzeum Książąt Czartoryskich

w Krakowie

Alchemik Sędziwój, 1867

Muzeum Sztuki w Łodzi

Unia Lubelska, 1869

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Zawieszenie dzwonu Zygmunta, 1874

Muzeum Narodowe w Warszawie

Hołd pruski, 1880–1882

Muzeum Narodowe w Krakowie

Astronom Kopernik, 1873

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Portret dzieci artysty, 1879

Galeria Miasta Lwowa

 

Dziewica Orleańska, 1886

Muzeum Narodowe w Poznaniu

największy powierzchniowo Jana Matejko

Śluby Jana Kazimierza, 1893

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

ostatni obraz Jana Matejko

WSZYSTKIE ZDJĘCIA OBRAZÓW POCHODZĄ ZE STRONY WIKIPEDIA.PL

© 2020 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK